Duikers, Futen - Divers and Grebes

Stormvogels en Jan-van-Genten, -  Petrels and Northern Gannets

Aalscholver en Reigers  - Cormorant Species and Heron-like

Ibissen en Flamingo's - Ibisses and Flamingos
 

Zwanen, Ganzen en Eenden, Geese, Swans and Ducks

Roofvogels

Ruigpoothoenders, Patrijzen en Fazanten - Grouses and Partridges

Rallen, Kraanvogels en Tappen - Rails, Cranes and Bustards

Steltlopers - Waders

Jagers, Meeuwen en Sterns - Skuas, Gulls and Terns

Alken en Zandhoenders - Auks and Sandgrouses

Duiven en Koekoeken - Pigeons, Doves and Cuckoos

Uilen - Owls

Nacht en Gierzwaluw - Nigtjars and Swifts

Hoppen en IJsvogels - Hoopoes and Kingfishers

Bijeneters en Scharrelaars - Bee-eaters and Rollers

Spechten en Draaihals - Woodpeckers and Wryneck

Leeuwerikken en Zwaluwen - Larks and Swallows

Piepers en Kwikstaarten - Pipits and Wagtails

Winterkoning, Waterspreeuw en Pestvogel - Wren, Dippers and Bohemian Waxwing

Heggemussen en Lijsters - Accentors and Trushes

Zangers en Vliegenvangers - Warblers and Flycatchers

Mezen, Boomklevers en Boomkruipers - Tits, Nuthatches and Treecreepers

Klauwieren, Klapeksters en Kraaien - Shrikes and Crows

Spreeuwen, Wielewaal en Mussen - Starlings, Orioles and Sparrows

Vinken en Gorzen - Finches and Buntings

 

 
   
 

 

 

  Bonaire  under construction.
Home
Lesbos
Gallery 
Zweden 
Links
Bonaire 
Contact